File tải vector mô hình cưa tay bằng gỗ cắt laser, CNC được lưu với định dạng đuôi (.cdr) corel x3. File được chia sẽ chính thức tại website tbig.vn, bấm link bên dưới để tải file miễn phí. 

Free Download (.cdr)

Xem video làm mô hình cửa tay tại xưởng TBIG:  https://www.youtube.com/watch?v=26FSCz1T2uE

Trả lời