Tải file vector cắt laser mẫu mô hinh băng cassette với định dạng đuôi Coreldraw (.cdr) . File chuẩn có thể cắt khắc laser gỗ MDF

Download file (.cdr)

Xem full video quá trình làm băng casette tại xưởng TBIG : https://www.youtube.com/watch?v=bljxMGzrs_A

Trả lời