Jeff Bezos là người nắm quyền điều hành Amazon kể từ khi ông thành lập công ty vào năm 1994.  Amazon đã hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh được 26 năm và trong những năm đó, Bezos liên tục nằm trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Tỷ phú người Mỹ thường không né tránh việc cung cấp kinh nghiệm của mình về nhiều chủ đề khác nhau từ kinh doanh đến đổi mới hay việc chấp nhận rủi ro cho những lời khuyên về nghề nghiệp và cuộc sống.

Và dưới đây tbig.vn sẽ giúp bạn tổng hợp những câu nói hay của Jeff Bezos đã được chia sẻ đến mọi người và mang đến những bài học đắt giá trong kinh doanh cũng như truyền cảm hứng cho những người trẻ muốn khởi nghiệp cũng như thực hiện các ước mơ kinh doanh của mình.

“My view is there’s no bad time to innovate.”
Quan điểm của tôi là không có thời điểm xấu để đổi mới.

– Jeff Bezos –

“What’s dangerous is not to evolve.”
Điều nguy hiểm là không tiến hóa.

– Jeff Bezos –

“I think the definition of a book is changing.”
Tôi nghĩ rằng định nghĩa của một cuốn sách đang thay đổi.

– Jeff Bezos –

“It’s not an experiment if you know it’s going to work.”
Nó không phải là một thử nghiệm nếu bạn biết nó sẽ hoạt động.

– Jeff Bezos –

“Life’s too short to hang out with people who aren’t resourceful.”
Cuộc sống quá ngắn để đi chơi với những người không tháo vát.

– Jeff Bezos –

“My own view is that every company requires a long-term view.”
Quan điểm của riêng tôi là mọi công ty đều đòi hỏi một cái nhìn dài hạn.

– Jeff Bezos –

“There’ll always be serendipity involved in discovery.”
Sẽ luôn có sự tình cờ liên quan đến việc khám phá.

– Jeff Bezos –

“I believe you have to be willing to be misunderstood if you’re going to innovate.”
Tôi tin rằng bạn phải sẵn sàng bị hiểu lầm nếu bạn muốn đổi mới.

– Jeff Bezos –

“The human brain is an incredible pattern-matching machine.”
Bộ não con người là một cỗ máy khớp khuôn mẫu đáng kinh ngạc.

– Jeff Bezos –

“I very much believe the Internet is indeed all it is cracked up to be.”
Tôi rất tin rằng Internet thực sự là tất cả những gì nó đã bị phá vỡ.

– Jeff Bezos –

“The key thing about a book is that you lose yourself in the author’s world.”
Điều quan trọng của một cuốn sách là bạn đánh mất mình trong thế giới của tác giả.

– Jeff Bezos –

“If you don’t understand the details of your business you are going to fail.”
Nếu bạn không hiểu chi tiết về công việc kinh doanh của mình, bạn sẽ thất bại.

– Jeff Bezos –

“You don’t want to negotiate the price of simple things you buy everyday.”
Bạn không muốn thương lượng giá của những thứ đơn giản bạn mua hàng ngày.

– Jeff Bezos –

“It is very difficult to get people to focus on the most important things when you’re in boom times.”
Rất khó để khiến mọi người tập trung vào những điều quan trọng nhất khi bạn đang ở trong thời kỳ bùng nổ.

– Jeff Bezos –

“There are two kinds of companies, those that work to try to charge more and those that work to charge less. We will be the second.”
Có hai loại công ty, những công ty cố gắng tính phí nhiều hơn và những công ty cố gắng tính phí ít hơn. Chúng tôi sẽ là người thứ hai.

– Jeff Bezos –

“If you only do things where you know the answer in advance, your company goes away.”
Nếu bạn chỉ làm những việc mà bạn biết trước câu trả lời, công ty của bạn sẽ biến mất.

– Jeff Bezos –

“Great industries are never made from single companies. There is room in space for a lot of winners.”
Các ngành công nghiệp tuyệt vời không bao giờ được tạo ra từ các công ty đơn lẻ. Có đủ chỗ cho rất nhiều người chiến thắng.

– Jeff Bezos –

“The book is not really the container for the book. The book itself is the narrative. It’s the thing that people create.”
Cuốn sách không thực sự là vật chứa cho cuốn sách. Cuốn sách tự nó là câu chuyện. Đó là thứ mà mọi người tạo ra.

– Jeff Bezos –

“The solar system can support a trillion humans. And then we’d have a thousand Mozarts and a thousand Einsteins.”
Hệ mặt trời có thể hỗ trợ một nghìn tỷ con người. Và sau đó chúng ta sẽ có một nghìn Mozarts và một nghìn Einsteins.

– Jeff Bezos –

“If you do build a great experience, customers tell each other about that. Word of mouth is very powerful.”
Nếu bạn tạo được trải nghiệm tuyệt vời, khách hàng sẽ nói với nhau về điều đó. Truyền miệng có sức mạnh rất lớn.

– Jeff Bezos –

“The common question that gets asked in business is, ‘why?’ That’s a good question, but an equally valid question is, ‘why not?'”
Câu hỏi phổ biến được hỏi trong kinh doanh là ‘tại sao?’ Đó là một câu hỏi hay, nhưng một câu hỏi cũng có giá trị không kém là ‘tại sao không?’

– Jeff Bezos –

“The best customer service is if the customer doesn’t need to call you, doesn’t need to talk to you. It just works.”
Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất là nếu khách hàng không cần gọi cho bạn, không cần nói chuyện với bạn. Nó vẫn hoạt động.

– Jeff Bezos –

“A brand for a company is like a reputation for a person. You earn reputation by trying to do hard things well.”
Thương hiệu của một công ty cũng giống như danh tiếng của một con người. Bạn kiếm được danh tiếng bằng cách cố gắng làm tốt những việc khó.

– Jeff Bezos –

“I don’t want to use my creative energy on somebody else’s user interface.”
Tôi không muốn sử dụng năng lượng sáng tạo của mình trên giao diện người dùng của người khác.

– Jeff Bezos –

“If you’re competitor-focused, you have to wait until there is a competitor doing something. Being customer-focused allows you to be more pioneering.”
Nếu bạn tập trung vào đối thủ cạnh tranh, bạn phải đợi cho đến khi có đối thủ cạnh tranh làm điều gì đó. Tập trung vào khách hàng cho phép bạn tiên phong hơn.

– Jeff Bezos –

“I think frugality drives innovation, just like other constraints do. One of the only ways to get out of a tight box is to invent your way out.”
Tôi nghĩ rằng tiết kiệm thúc đẩy sự đổi mới, giống như những ràng buộc khác. Một trong những cách duy nhất để thoát ra khỏi cái hộp chật hẹp là tìm ra lối thoát cho bạn.

– Jeff Bezos –

“In just a few hundred years, we will have to cover the entire surface of the Earth in solar cells if we want to continue to grow our energy usage.”
Chỉ trong vài trăm năm nữa, chúng ta sẽ phải bao phủ toàn bộ bề mặt Trái đất trong các tế bào năng lượng mặt trời nếu chúng ta muốn tiếp tục phát triển việc sử dụng năng lượng của mình.

– Jeff Bezos –

“If you can’t tolerate critics, don’t do anything new or interesting.”
Nếu bạn không thể chịu đựng được những chỉ trích, đừng làm bất cứ điều gì mới mẻ hoặc thú vị.

  • Tham khảo: Tranh gỗ tạo động lực treo tường câu nói hay của Jeff Bezos

Tranh tạo động lực TBIG043 Jeff Bezos: nếu bạn không bao giờ muốn bị chỉ trích thì tốt nhất đừng làm điều gì mới

Trên đây là tổng hợp những câu nói hay của Jeff Bezos về nhiều khía cạnh khác nhau trong kinh doanh cũng như các vấn đề trong cuộc sống. Hy vọng nó có thể giúp ích cho bạn bằng cách khơi dậy những niềm cảm hứng và động lực để học tập, làm việc hiệu quả hơn. Ngoài ra, bạn còn biết câu nói hay nào của vị tỷ phú này nữa hay để lại bình luận cho chúng tôi biết nhé.

One thought on “Tổng hợp những câu nói hay của Jeff Bezos

Trả lời