Tải file hộp Poker bằng gỗ MDF có độ dày 3mm cắt laser. Tệp này được chia sẻ FREE chính thức tại website TBIG.VN.

Tải file coredraw miễn phí

Video hướng dẫn cắt và lắp ráp hộp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *