File vector đinh dạng Coreldraw (.cdr), sử dụng cắt CNC trên gỗ có độ dày 18mm. Với dạng ghế tự kiểu lắp ráp theo từng module.

Tải file cắt cnc (.cdr)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *