call
Hotline: 0764 443 782
Địa chỉ
286 QL1A Tam Bình, Thủ Đức
 
Bảng Restroom gỗ cắt laser 2 lớp TL01 Sale
5% GIẢM

Bảng Restroom gỗ cắt laser 2 lớp TL01

97,000₫ 85,000₫


Móc khóa quà tặng QR code thương hiệu MK01 Sale

Móc khóa quà tặng QR code thương hiệu MK01

16,000₫ 8,500₫


Bảng Restroom bằng Gỗ khắc chìm TL02 Sale

Bảng Restroom bằng Gỗ khắc chìm TL02

85,000₫ 79,000₫


Bảng WC gỗ chỉ dẫn hướng đi nhà vệ sinh TL03 Sale
6% GIẢM

Bảng WC gỗ chỉ dẫn hướng đi nhà vệ sinh TL03

95,000₫ 89,000₫


Bảng toilet Gỗ nhận biết nhà vệ sinh nam nữ TL04 Sale
3% GIẢM

Bảng toilet Gỗ nhận biết nhà vệ sinh nam nữ TL04

115,000₫ 99,000₫


Bảng thông tin Wifi bằng gỗ cắt laser TW01 Sale

Bảng thông tin Wifi bằng gỗ cắt laser TW01

129,000₫ 99,000₫


Bảng toilet Nam Nữ riêng biệt bằng gỗ TL05 Sale
14% GIẢM

Bảng toilet Nam Nữ riêng biệt bằng gỗ TL05

250,000₫ 199,000₫


Bảng toilet phân biệt nhà vệ sinh Nam Nữ TL06 Sale

Bảng toilet phân biệt nhà vệ sinh Nam Nữ TL06

98,000₫ 79,000₫


Biển cấm hút thuốc bằng Gỗ dán tường TC01 Sale
7% GIẢM

Biển cấm hút thuốc bằng Gỗ dán tường TC01

97,000₫ 85,000₫


Bảng số phòng VIP bằng Gỗ cho khách sạn TV01 Sale
14% GIẢM

Bảng số phòng VIP bằng Gỗ cho khách sạn TV01

75,000₫ 65,000₫


Bảng Wifi Gỗ trang trí khắc tên laser TW02 Sale
41% GIẢM

Bảng Wifi Gỗ trang trí khắc tên laser TW02

139,000₫ 99,000₫


Bảng Toilet Gỗ gắn tường 2 mặt chữ nổi TL10 Sale
47% GIẢM

Bảng Toilet Gỗ gắn tường 2 mặt chữ nổi TL10

214,000₫ 129,000₫


Tranh treo tường gỗ trang trí tạo động lực TBIG001 Sale
11% GIẢM

Tranh treo tường gỗ trang trí tạo động lực TBIG001

199,000₫ 179,000₫


Tranh treo tường gỗ trang trí tạo động lực TBIG002 Sale
11% GIẢM

Tranh treo tường gỗ trang trí tạo động lực TBIG002

199,000₫ 179,000₫


Tranh treo tường gỗ trang trí tạo động lực TBIG003 Sale
11% GIẢM

Tranh treo tường gỗ trang trí tạo động lực TBIG003

199,000₫ 179,000₫


Tranh treo tường gỗ trang trí tạo động lực TBIG004 Sale
11% GIẢM

Tranh treo tường gỗ trang trí tạo động lực TBIG004

199,000₫ 179,000₫


Tranh treo tường gỗ trang trí tạo động lực TBIG005 Sale
11% GIẢM

Tranh treo tường gỗ trang trí tạo động lực TBIG005

199,000₫ 179,000₫


Tranh treo tường gỗ trang trí tạo động lực TBIG007 Sale
11% GIẢM

Tranh treo tường gỗ trang trí tạo động lực TBIG007

199,000₫ 185,000₫


Tranh treo tường gỗ trang trí tạo động lực TBIG006 Sale
11% GIẢM

Tranh treo tường gỗ trang trí tạo động lực TBIG006

199,000₫ 179,000₫


Tranh treo tường gỗ trang trí tạo động lực TBIG008 Sale
11% GIẢM

Tranh treo tường gỗ trang trí tạo động lực TBIG008

199,000₫ 185,000₫


Tranh treo tường gỗ trang trí tạo động lực TBIG009 Sale
11% GIẢM

Tranh treo tường gỗ trang trí tạo động lực TBIG009

199,000₫ 185,000₫


Tranh treo tường gỗ trang trí tạo động lực TBIG010 Sale
11% GIẢM

Tranh treo tường gỗ trang trí tạo động lực TBIG010

199,000₫ 185,000₫


Tranh treo tường gỗ trang trí tạo động lực TBIG011 Sale
11% GIẢM

Tranh treo tường gỗ trang trí tạo động lực TBIG011

199,000₫ 185,000₫


Tranh treo tường gỗ trang trí tạo động lực TBIG012 Sale
11% GIẢM

Tranh treo tường gỗ trang trí tạo động lực TBIG012

199,000₫ 179,000₫


Tranh treo tường gỗ trang trí tạo động lực TBIG013 Sale
11% GIẢM

Tranh treo tường gỗ trang trí tạo động lực TBIG013

199,000₫ 179,000₫


Tranh treo tường gỗ trang trí tạo động lực TBIG014 Sale
11% GIẢM

Tranh treo tường gỗ trang trí tạo động lực TBIG014

199,000₫ 185,000₫


Tranh tạo động lực Gỗ treo tường trang trí TBIG029 Sale

Tranh tạo động lực Gỗ treo tường trang trí TBIG029

199,000₫ 179,000₫


Tranh treo tường gỗ trang trí tạo động lực TBIG015 Sale
11% GIẢM

Tranh treo tường gỗ trang trí tạo động lực TBIG015

199,000₫ 179,000₫


Tranh treo tường gỗ trang trí tạo động lực TBIG016 Sale
11% GIẢM

Tranh treo tường gỗ trang trí tạo động lực TBIG016

199,000₫ 179,000₫


Tranh treo tường gỗ trang trí tạo động lực TBIG017 Sale
11% GIẢM

Tranh treo tường gỗ trang trí tạo động lực TBIG017

199,000₫ 185,000₫


Tranh treo tường gỗ trang trí tạo động lực TBIG018 Sale
11% GIẢM

Tranh treo tường gỗ trang trí tạo động lực TBIG018

199,000₫ 185,000₫


Tranh treo tường gỗ trang trí tạo động lực TBIG019 Sale
11% GIẢM

Tranh treo tường gỗ trang trí tạo động lực TBIG019

199,000₫ 185,000₫


Tranh treo tường gỗ trang trí tạo động lực TBIG020 Sale
11% GIẢM

Tranh treo tường gỗ trang trí tạo động lực TBIG020

199,000₫ 179,000₫


Tranh treo tường gỗ trang trí tạo động lực TBIG021 Sale
11% GIẢM

Tranh treo tường gỗ trang trí tạo động lực TBIG021

199,000₫ 179,000₫


Tranh treo tường gỗ trang trí tạo động lực TBIG022 Sale
11% GIẢM

Tranh treo tường gỗ trang trí tạo động lực TBIG022

199,000₫ 179,000₫


Tranh treo tường gỗ trang trí tạo động lực TBIG023 Sale
11% GIẢM

Tranh treo tường gỗ trang trí tạo động lực TBIG023

199,000₫ 185,000₫


Tranh treo tường gỗ trang trí tạo động lực TBIG024 Sale
11% GIẢM

Tranh treo tường gỗ trang trí tạo động lực TBIG024

199,000₫ 179,000₫


Tranh treo tường gỗ trang trí tạo động lực TBIG025 Sale
11% GIẢM

Tranh treo tường gỗ trang trí tạo động lực TBIG025

199,000₫ 179,000₫


Tranh tạo động lực Gỗ treo tường trang trí TBIG028 Sale

Tranh tạo động lực Gỗ treo tường trang trí TBIG028

199,000₫ 179,000₫


Tranh treo tường gỗ trang trí tạo động lực TBIG026 Sale
11% GIẢM

Tranh treo tường gỗ trang trí tạo động lực TBIG026

199,000₫ 179,000₫


Tranh treo tường gỗ trang trí tạo động lực TBIG027 Sale
11% GIẢM

Tranh treo tường gỗ trang trí tạo động lực TBIG027

199,000₫ 179,000₫


Tranh tạo động lực Gỗ treo tường trang trí TBIG030 Sale

Tranh tạo động lực Gỗ treo tường trang trí TBIG030

199,000₫ 179,000₫


Tranh tạo động lực Gỗ treo tường trang trí TBIG031 Sale

Tranh tạo động lực Gỗ treo tường trang trí TBIG031

199,000₫ 179,000₫


Tranh tạo động lực Gỗ treo tường trang trí TBIG032 Sale

Tranh tạo động lực Gỗ treo tường trang trí TBIG032

199,000₫ 179,000₫


Tranh tạo động lực Gỗ treo tường trang trí TBIG033 Sale

Tranh tạo động lực Gỗ treo tường trang trí TBIG033

199,000₫ 179,000₫


Tranh tạo động lực Gỗ treo tường trang trí TBIG034 Sale

Tranh tạo động lực Gỗ treo tường trang trí TBIG034

199,000₫ 179,000₫


Tranh tạo động lực Gỗ treo tường trang trí TBIG035 Sale

Tranh tạo động lực Gỗ treo tường trang trí TBIG035

199,000₫ 179,000₫


Tranh Gỗ treo tường làm quà tặng báo hiếu TBIG036 Sale

Tranh Gỗ treo tường làm quà tặng báo hiếu TBIG036

625,000₫ 579,000₫


Tranh tạo động lực Gỗ treo tường trang trí TBIG037 Sale

Tranh tạo động lực Gỗ treo tường trang trí TBIG037

199,000₫ 179,000₫


Tranh tạo động lực Gỗ treo tường trang trí TBIG038 Sale

Tranh tạo động lực Gỗ treo tường trang trí TBIG038

199,000₫ 179,000₫


11% GIẢM

Tranh tạo động lực Gỗ treo tường trang trí TBIG039

179,000₫


Tranh Tạo Động Lực Gỗ khắc laser trang trí TBIG040 Sale

Tranh Tạo Động Lực Gỗ khắc laser trang trí TBIG040

199,000₫ 179,000₫


Tranh Tạo Động Lực treo tường độc đáo TBIG040A Sale

Tranh Tạo Động Lực treo tường độc đáo TBIG040A

195,000₫ 179,000₫


Tranh Slogan tạo động lực tinh thần TBIG040B Sale

Tranh Slogan tạo động lực tinh thần TBIG040B

195,000₫ 179,000₫


Tranh truyền cảm hứng cổ động tinh thần TBIG041 Sale
7% GIẢM

Tranh truyền cảm hứng cổ động tinh thần TBIG041

195,000₫ 179,000₫


Tranh treo tường tạo động lực Jack Ma TBIG042 Sale
9% GIẢM

Tranh treo tường tạo động lực Jack Ma TBIG042

195,000₫ 179,000₫


Tranh treo tường tạo động lực Jeff Bezos TBIG043 Sale
9% GIẢM

Tranh treo tường tạo động lực Jeff Bezos TBIG043

195,000₫ 179,000₫


Tranh tạo động lực bằng Gỗ Albert Einstein TBIG044 Sale
9% GIẢM

Tranh tạo động lực bằng Gỗ Albert Einstein TBIG044

195,000₫ 179,000₫


Tranh tạo động lực Warren Buffett cao cấp TBIG045 Sale
9% GIẢM

Tranh tạo động lực Warren Buffett cao cấp TBIG045

195,000₫ 179,000₫


Tranh tường tạo động lực Jack Ma TBIG046 Sale
9% GIẢM

Tranh tường tạo động lực Jack Ma TBIG046

195,000₫ 179,000₫


Bảng gỗ trang trí

Danh mục các sản phẩm bảng gỗ trang trí thiết kế mới độc quyền chỉ có tại TBIG Shop với hơn 39+ mẫu bảng gỗ nghệ thuật dùng để trang trí hướng dẫn có nội dung phong phú để bạn có thể lựa chọn cho mình một mẫu phù hợp. Nếu bạn cần đặt làm theo yêu cầu với thiết kế riêng hoặc kích thước mong muốn:

Chúng tôi có thể giúp bạn ngay lúc này! hãy gọi nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn nào: 0932.100.906 Mr. Tuấn

Sản phẩm được gia công trực tiếp đảm bảo giá thành hợp lý nhất
Vật liệu gỗ MDF phủ venner lõi xanh chất lượng và bảo vệ môi trường
Thiết kế theo yêu cầu miễn phí với hơn 999+ mẫu mới HOT từ amazon
Cam kết hoàn tiền 100% nếu sản phẩm lỗi hoặc sai quảng cáo

 

Bảng gỗ trang trí dán tường giá rẻ mẫu mới 100%

Bảng gỗ trang trí dùng để làm gì?

 • Trang trí homestay: xu hướng mới trong việc trang trí các khu du lịch homestay là sử dụng các vật liệu tái sinh thân thiện môi trường nhằm góp phần nâng cao nhận thức về môi trường xung quanh
 • Trang trí nội thất: thay vì sử dụng tranh canvas đắt đỏ, tranh gỗ tạo nên vẻ đẹp cố điển gần gửi hơn nhưng giá thành lại rẻ hơn rất nhiều
 • Trang trí sinh nhật: bảng gỗ mini trang trí sinh nhật bắt mắt thay cho các kiểu trang trí bằng chữ nhựa nhàm chán
 • Trang trí đám cưới: không chỉ đơn giản là trang trí, bảng gỗ khắc laser làm thiệp cưới tạo nên sự trang trọng
 • Trang trí cửa phòng: bảng cửa phòng chức danh hoặc các bảng chỉ số phòng trong khách sạn nhà nghỉ, hotel
 • Trang trí quán cafe, quán ăn nhà hàng, làm các menu gỗ trong các bữa tiệc
 • Trang trí nhà: tăng thêm sự nổi bật trong các khu vực cửa, tường, góc bếp hội nghị,...
 • Trang trí góc học tập: trang trí cho các khu vực lớp học tiếng anh, trường mầm non, trường tiểu học,...

Báo giá gia công bảng gỗ trang trí theo kích thước

Kích thước Đơn giá (vnđ)
Bảng 1 lớp (3mm)
Đơn giá (vnđ)
Bảng 2 lớp (6mm)
5cm x 10cm 35,000 55,000
10cm x 15cm 55,000 95,000
10cm x 20cm 85,000 120,000
15cm x 20cm 95,000 158,000
20cm x 30cm 150,000 195,000
30cm x 40cm 180,000 245,000
40cm x 60cm 385,000 495,000
60cm x 80cm 520,000 670,000
60cm x 100cm 640,000 790,000
80cm x 100cm 880,000 960,000

Ghi chú: 

 1. Giá đã bao gồm công thiết kế miễn phí theo yêu cầu
 2. Giá bán tham khảo tùy theo số lượng khách liên hệ để có giá tốt nhất
 3. Giao hàng miễn phí toàn quốc cho đơn hàng từ 2 triệu
 4. Thời gian thực hiện được hẹn trước từ 1-3 ngày tùy theo từng đơn đặt hàng

 

mẫu bảng gỗ trang trí treo tường đẹp

Có mấy loại bảng gỗ trang trí

 • Bảng tên shop: là các bảng hiệu được thiết kế với nội dung tên shop hoặc cửa hàng kinh doanh dùng chụp hình hay trang trí chưng bày sản phẩm
 • Bảng số phòng: đánh dấu nhận biết số phòng hoặc các khu vực phòng giám đốc, phòng vip, phòng,...
 • Quà tặng lưu niệm: các món quà tặng bảng gỗ trang trí bắt mắt như móc khóa có khắc tên thương hiệu, đồng hồ,...
 • Biển chỉ dẫn: biển chỉ dẫn trong các khu vực trường học, bệnh viện hay khu du lịch nghỉ dưỡng
 • Bảng toilet: hơn 99+ mẫu bảng toilet chỉ dẫn nhà vệ sinh được yêu thích để gắn trên cửa toilet
 • Thẻ móc khóa làm quà tặng tình yêu, quà tặng nhận diện thương hiệu
 • Tranh treo tường tạo động lực: nội dung tạo động lực giúp biến căn phòng làm việc nhàm chán thêm sinh động làm việc hiệu quả hơn

Chỉ với 3 bước hướng dẫn lắp đặt nhanh chóng

 1. Đối với bảng gỗ trang trí dạng dán, đã có sẵn lớp keo phía sau bảng và bạn chỉ việc lột ra dán ở nơi mình thích
 2. Đối với bảng treo, bạn chỉ cần đóng một cây đinh nhỏ hoặc dán một cái móc và treo lên dễ dàng
 3. Lau nhẹ bề mặt sau khi dán để loại bỏ các vết dơ và dấu tay khi cầm vào giúp trang trí thêm đẹp hơn

Quy trình gia công bảng gỗ trang trí tại TBIG

 1. Khảo sát tiếp nhận thông tin yêu cầu của khách hàng
 2. Lên bản vẽ thiết kế và chỉnh sửa màu sắc để khách duyệt mẫu trên máy tính
 3. Báo giá chi tiết từng vật tư và chi phí gia công, giá càng giảm khi số lượng càng nhiều
 4. Tiến hành tiếp nhận đơn đặt hàng và nhận tiền tạm ứng (nếu có)
 5. Lựa chọn loại vật liệu như đã báo giá và kam kết đúng chủng loại như trong báo giá
 6. Sử dụng máy cắt laser hoặc máy khắc CNC để cắt theo hình trong thiết kế
 7. Tiến hành lắp đặt gia công handmade từ các thở cả giàu kinh nghiệm
 8. Đảm bảo thời gian gia công đúng tiến độ như đã hẹn trước với khách hàng
 9. Hoàn tất và kiểm tra tỉ mỉ từng sản phẩm một trước khi bàn giao cho khách
 10. Bảo hành trách nhiệm về chất lượng nếu sản phẩm gia công không đạt tiêu chuẩn
 11. Chỉ thu tiền khi khách đã nghiệm thu và hài lòng về mẫu mã và chất lượng sản phẩm

Vì sao lựa chọn bảng gỗ trang trí?

 • Gỗ ép MDF phủ vân venner là vật liệu xanh tái chế thân thiện với môi trường và không độc hại
 • Bảng gỗ trang trí tạo nên vẻ thân thiện và gần gửi hơn so với các vật liệu nhựa
 • Phương pháp cắt gia công bằng laser độ sắc nét cao cùng tay nghề người làm chuyên nghiệp
 • Giá thành cực rẻ với hơn 70 màu vân gỗ khác nhau
 • Bề mặt vân gỗ trự nhiên khi nhìn vào cảm giác dễ chịu thân thiện
 • Hàng ngàn mẫu thiết kế sẵn có cùng dịch vụ thiết kế theo yêu cầu miễn phí chỉ có tại TBIG

 

gia công bảng hiệu gỗ trang trí giá rẻ tphcm

FAQ: câu hỏi thường gặp

Tôi có thể đặt làm nội dung khác không?

Trả lời: Có, bạn hoàn toàn có thể đặt hàng theo yêu cầu với giá thành không đổi và được nhận thiết kế theo yêu cầu miễn phí tại TBIG

Tôi có thể đến xem hàng và mua trực tiếp không?

Trả lời: Có, bạn có thể tới địa chỉ 282 QL1A, Tam Bình, Thủ Đức, TP.HCM hoặc đặt hàng ngay tại website này vì TBIG có dịch vụ giao hàng tận nơi COD để bạn có thể kiểm tra nhận hàng và thực sự chỉ thanh toán khi bạn đã hài lòng.

Tôi muốn đặt số lượng nhiều làm quà tặng có được không?

Trả lời: Tuyệt vời, với những đơn hàng số lượng, TBIG luôn có giá thành siêu hấp dẫn với từng đơn hàng. Chúng tôi luôn cam kết giao hàng đúng hẹn mà mỗi đơn hàng số lượng lớn sẽ được đặt lịch thời gian gia công cho bạn.

Giá bán của sản phẩm có thể giảm thêm hay không?

Trả lời: Hoàn toàn có thể, nhưng chỉ áp dụng với các đơn hàng có số lượng nhiều hơn 10 sản phẩm hoặc các đơn đặt hàng lần thứ 2 trở lên của bạn.

Tôi có thể khắc logo hoặc tên công ty của tôi lên không?

Trả lời: Tuyệt vời, bạn có thể khắc thêm bất kỳ nội dung nào mà bạn muốn hoàn toàn miễn phí

Bạn có thể làm được bao nhiêu cái mỗi ngày?

Trả lời: Ngoài xưởng sản xuất trực tiếp, TBIG có hệ thống các xưởng đối tác liên kết có thể gia công số lượng lớn mỗi ngày. Tuy nhiên thời gian gia công chính xác sẽ tùy thuộc vào quy cách mỗi sản phẩm và phương pháp gia công đơn giản hay yêu cầu phức tạp.

Tôi ở tỉnh thì shop có hỗ trợ ship về tận nơi không?

Trả lời: Có, shop có thể ship dù bạn ở bất kỳ khu vực nào trên toàn quốc, đặc biệt với hóa đơn mua hàng từ 2 triệu đồng trở lên, TBIG giao hàng miễn phí.

Tôi cần gấp để tặng, shop có thể làm nhanh lấy ngay được không?

Trả lời: Có, nếu bạn mua tại cửa hàng có thể đến tận nơi và đặt làm trực tiếp lấy liền. Tuy nhiên nếu bạn ở xa, việc giao hàng sẽ có thể diễn ra nhanh hay chậm phụ thuộc vào đơn vị vận chuyển

Bảng gỗ trang trí dán tường giá rẻ mẫu mới 100% có nhận gia công theo yêu cầu với những mẫu độc quyền chỉ dành riêng cho bạn. Hãy kéo lên trên và lựa chọn cho mình một mẫu bảng gỗ trang trí độc đáo hoặc gọi ngay cho TBIG để được phục vụ một cách nhanh chóng.